Publicerad: 15 juli 2015

AB Strömstads Badanstalt vinner mot Konkurrensverket

Marknadsdomstolen har nu avgjort målet mellan Konkurrensverket och AB Strömstads Badanstalt. Marknadsdomstolen fastställde tingsrättens domslut, som innebar att Konkurrensverkets talan lämnades utan bifall.

Marknadsdomstolen är sista instans, varför domen inte går att överklaga  och följaktligen står fast. Marknadsdomstolen konstaterar att det i anslutning till en kompetensenlig simhallsverksamhet är förenligt med stöd av anknytningskompetens att i begränsad omfattning bedriva vissa typer av friskvårdstjänster i form av gym och spa.

Badanstaltens omfattning av dessa tjänster var emellertid för stor i förhållande till simhallsverksamheten för att tjänsterna i det här fallet skulle bedömas som kompetensenliga enligt reglerna om anknytningskompetens i kommunallagen.

Marknadsdomstolen anför därefter att Konkurrensverket inte lagt fram tillräcklig utredning om effekterna på konkurrensen för att förbudstalan skulle kunna bifallas. Detta gällde såväl gym – som spaverksamheten.

Detta är det andra målet som varit uppe i Marknadsdomstolen för prövning. Det första målet var Konkurrensverket ./. Räddningstjänsten Dala Mitt, där Konkurrensverket fick bifall till sin talan. Räddningstjänsten Dala Mitt har emellertid ansökt om resning och klagat över domvilla i detta mål. Ärendet ligger hos Högsta Domstolen, som infordrat förklaring/yttrande från Marknadsdomstolen och Konkurrensverket. Beslut väntas efter sommaren.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!