Publicerad: 27 juni 2019

Handbok för effektiv äldreomsorg

– en handfast guide till ökad kvalitet och lägre kostnader

Uppdraget med ”Handbok för effektiv äldreomsorg”

På uppdrag av SKL och inom ramen för arbetet med välfärdens långsiktiga finansiering har inRikta satt samman rapporten ”Handbok för effektiv äldreomsorg”. Underlaget bygger på över tio års erfarenhet från att arbeta med att skapa en bättre och mer resurseffektiv äldreomsorg. Arbetet har skett i nära samarbete med SKL och RKA. Författarna, Fredrik Eklund och Peder Lindskog, svarar själva för innehåll och slutsatser i rapporten.

Ekonomirapportens omslagsillustration

Stöd till kommunernas arbete med effektivisering

Syftet med rapporten är att ge stöd till kommunernas arbete med effektivisering inom äldreomsorg, med särskilt fokus på hemtjänst. Paralleller kan även dras till andra områden. Andra stöd till effektivisering är till exempel analysverktyget Koll på äldreomsorgen som är framtaget i samarbete med RKA.

Flera kommunexempel på hur man kan arbeta

Målgruppen för rapporten är i första hand förvaltningsledningar. Materialet ska på ett mer generellt plan kunna läsas av kommunledning, ekonomifunktioner samt politiker. Rapporten inleds på den övergripande nivån som sedan fördjupas desto längre in i rapporten läsaren kommer. På så sätt kan de som vill få en övergripande förståelse läsa de inledande avsnitten av rapporten och den som är initierad på området kan fortsätta genom hela rapporten för att nå en djupare förståelse av innehållet.

Effektivitet uppstår i relationen mellan kvalitet och resursanvändning. Tyngdpunkten för det här arbetet har lagts vid resursanvändning. Det är en medveten prioritering. Det behövs ett tydligt fokus på resurser de kommande åren. Det är vår förhoppning att skriften bidrar till en hållbar kommunal verksamhet på sikt och att den inspirerar i den nödvändiga, kontinuerliga effektiviseringen av verksamheterna.

Rapporten går att ladda ned från SKL:s webbutik.

Handbok för effektiv äldreomsorg (Webbutik)

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom
  • Niclas Johansson
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!