Publicerad: 13 december 2019

Bakgrund till välfärdens långsiktiga finansiering och kvalitet

Under 2016–2019 ska förbundets aktiviteter ha sin utgångspunkt i tre inriktningar: Demokrati och självstyre, välfärdens utveckling och finansiering samt attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb.

Under 2018 fanns därför denna prioritering – Välfärdens långsiktiga finansiering och kvalitet:

Kongressens inriktningsmål 2016–2019

SKL ska verka för att statens ekonomiska stöd till kommuner, landsting och regioner utgörs av generella och värdesäkrade statsbidrag.

Långsiktiga ekonomiska beräkningar bland annat i samband med Ekonomirapporten visar att det demografiska trycket kommer att försämra sektorns ekonomi om inga åtgärder vidtas. Intäktsökningarna med nuvarande finansiering kommer att vara lägre än de årliga behovsökningarna utifrån den demografiska utvecklingen. Det kommer att ställa stora krav inte minst på effektiviseringar i sektorn. Under 2017 har information om den ekonomiska utmaningen spridits via skrifter och konferenser.

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!