Publicerad: 3 februari 2020

Välfärdens långsiktiga finansiering

Tidigare kalkyler från SKR har indikerat ett betydande gap mellan kommunsektorns tillgängliga resurser vid oförändrat skatteuttag och vad som krävs för att den ska klara sina åtaganden.

Budgetarbetet och den ekonomiska planeringen i kommuner och regioner är i hög grad beroende av de prognoser för skatteunderlag, priser med mera som SKR levererar under första halvåret före ett verksamhetsår

Ett problem är att de ekonomiska förutsättningarna ofta revideras sent i budgetprocessen eller under löpande verksamhetsår. Som regel underskattas sektorns intäkter i prognoserna. Detta har bidragit till att minska trovärdigheten i de förutsättningar som budgetarbetet bygger på.

Handbok för effektiv äldreomsorg

På uppdrag av SKR och inom ramen för arbetet med välfärdens långsiktiga finansiering har inRikta satt samman rapporten ”Handbok för effektiv äldreomsorg”. Underlaget bygger på över tio års erfarenhet från att arbeta med att skapa en bättre och mer resurseffektiv äldreomsorg.

Handbok för effektiv äldreomsorg 2019-06-27

Några bilder om välfärdens finansiering

Ett bildspel framtaget till Kvalitetsmässan 2017 om utmaningarna sektorn står inför. Bilderna går bra att använda i den egna kommunen och landstinget.

Välfärdens finansiering (Powerpoint 2010, nytt fönster) 2017-11-15

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!