Publicerad: 24 oktober 2019

Fråga och svar

Vilka delar består utjämningssystemet av?

Utjämningssystemet består av fem delar:

Inkomstutjämningen

Räknas ut efter skattekraft, och är statligt finansierad till 95 procent. De 14 kommunerna med högst skattekraft betalar en avgift. Resterande 276 kommuner får ett bidrag. På motsvarande sätt betalar en region en avgift, och resterande får ett bidrag.

Kostnadsutjämningen

Den är till för strukturella behov. Den är mellankommunal och utjämnar för skillnader i behov som kan bero på demografi, geografi eller socioekonomiska förutsättningar.

Strukturbidraget

Är ett permanent ”införandebidrag” efter 2005 års utjämningsreform, och är statligt finansierad. Strukturbidraget ändras inte mellan åren.

Införandebidrag

Mildrar effekterna av 2014 och 2016 års förändringar av utjämningssystemet. Införandebidraget trappas av och upphör helt år 2019. 

Regleringsposten

Är skillnaden mellan det generella statsbidraget (anslag för kommunalekonomisk utjämning) och kommunernas och regionernas anspråk utifrån ovanstående delar. Regleringsposten, som kan vara såväl positiv som negativ, fördelas lika till kommuner respektive till landsting.

Regleringsposten påverkas av ändrade statsbidrag mellan åren, men också av hur kostnaden för inkomstutjämningssystemet ändras.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!