Publicerad: 23 januari 2020

Fråga och svar

Vilka är delmodellerna i kostnadsutjämningen?

Olika värden för respektive kommun eller region sammanvägs inom:

Kommuner

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Äldreomsorg
 • Individ- och familjeomsorg
 • Barn med utländsk bakgrund
 • Befolkningsförändringar
 • Bebyggelsestruktur
 • Löner
 • Kollektivtrafik [gemensam med regionerna]

Regioner

 • Hälso- och sjukvård
 • Befolkningsförändringar
 • Lönestruktur
 • Kollektivtrafik [gemensam med kommunerna]

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!