Publicerad: 23 januari 2020

Fråga och svar

Vad tycker SKR om delmodellerna?

I SKL:s remissvar om ändrad indelningsgrund skrev SKL så här om delmodeller som behöver ses över:

  • En påverkbar individ- och familjeomsorgsmodell ger negativa kommunalekonomiska incitament för att få ner andelen med långvarigt försörjningsstöd.
  • Kompensationen för kraftiga befolkningsförändringar har varit oförändrad under lång tid.
  • Landsbygdskompensationen räknas inte upp.
  • Ingen kunskap om den nya hälso- och sjukvårdsmodellen är träffsäker.
  • Strukturbidraget till kommuner styrs fortfarande av om de hade hög arbetslöshet mellan 1998 och 2002.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!