Publicerad: 13 december 2019

Fråga och svar

Inkomstutjämningen: Hämmar den tillväxten?

Syftet är likvärdiga ekonomiska villkor, inte tillväxt.

Hög skattekraft speglar attraktiviteten i boendet.

Finns tillräckliga incitament för att öka skattekraften/hålla nere skattesatsen?

  • Inkomstutjämningen kompenserar sänkt relativ skattekraft.
  • Har marginalskatten samma effekt på kommunerna som på privatpersoner?

Det är viktigare för kommunerna hur rikets skattekraft utvecklas än hur den egna skattekraften utvecklas.

  • Exempel: Vid oförändrad skattekraft i riket och 10 procents ökning i den egna kommunen ökar de totala intäkterna för kommunen med cirka 0,5–1,5 procent.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!