Publicerad: 23 januari 2020

Fråga och svar

Hur fungerar inkomstutjämningen?

Den jämnar ut skattekraften mellan kommunerna respektive regionerna. Skattekraften är kommunens/regionens skatteunderlag dividerat med befolkningen. Om skattekraften understiger 115 procent av den genomsnittliga nivån (garantinivån) i riket får de ett bidrag från staten. Ligger kommunen/regionen över den nivån betalar de en avgift.

Avgiftens och bidragets storlek beror dels på hur mycket skattekraften avviker från garantinivån och dels på den skattesats som används vid inkomstutjämningsberäkningen. I denna beräkning används inte kommunens egen skattesats, utan en skattesats som beslutas av riksdagen. Kommunen/regionen kan därför inte påverka sitt utfall.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!