Publicerad: 20 december 2019

Utfall i utjämningssystemet

Utfallen publiceras av SCB. SKR presenterar och kommenterar dem i cirkulär (för kommuner) och EkonomiNytt (för regioner).

SKR:s information om utfallen

Kostnadsutjämning, bidragsåret 2020, utfall

SCB har publicerat slutligt utfall av 2019 års utjämningssystem. Läs mer i cirkulär och EkonomiNytt.
2019-12-20

Cirkulär 19:59, kommuner

EkonomiNytt 15/2019, regioner

Kostnadsutjämning, bidragsåret 2019, utfall

SCB har publicerat slutligt utfall av 2018 års utjämningssystem. Läs mer i cirkulär och EkonomiNytt.
2018-12-28

Cirkulär 18:68, kommuner

EkonomiNytt 14/2018, landsting och regioner

Kostnadsutjämning, bidragsåret 2018, utfall

SCB har publicerat slutligt utfall av 2017 års utjämningssystem. Läs mer i cirkulär och EkonomiNytt.
2017-12-21

Cirkulär 17:68, kommuner

EkonomiNytt 16/2017, landsting

Kostnadsutjämning, bidragsåret 2017, utfall

SCB har publicerat slutligt utfall av 2016 års utjämningssystem. Läs mer i cirkulär och EkonomiNytt.
2016-12-21

Cirkulär 16:65, kommuner

EkonomiNytt 18/2016, landsting

Kostnadsutjämning bidragsåret 2016, utfall

SCB har publicerat slutligt utfall av 2016 års utjämningssystem. Läs mer i cirkulär och EkonomiNytt.
2015-12-22

Cirkulär 15:45, kommuner

EkonomiNytt 20/2015, landsting (PDF)

Kostnadsutjämning bidragsåret 2015, utfall

Utfallet för 2015 års kostnadsutjämning redovisas av SCB. I SKL:s cirkulär och EkonomiNytt kommenteras vissa skillnader jämfört med den preliminära beräkningen.
2015-01-09

Cirkulär 15:2, kommuner

EkonomiNytt 01/2015, landsting (PDF)

Informationsansvarig

  • Anders Folkesson
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!