Publicerad: 17 maj 2019

Nyhet

SKL:s remissvar om utredningen om kostnadsutjämningen

Sveriges Kommuner och Landstings remissvar till kostnadsutjämningsutredningens betänkande ”Lite mer lika” finns nu tillgängligt. SKL tillstyrker i huvudsak förslaget.

2019-05-17

SKL har fattat beslut om remissvar om Kostnadsutjämningsutredningen ”Lite mer lika” (SOU 2018:74).

Förslaget behandlades av arbetsutskottet den 16 maj och av styrelsen den 17 maj.

SKL:s remissvar till kostnadsutjämningsutredningens betänkande ”Lite mer lika”

Informationsansvarig

  • Anders Folkesson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!