Publicerad: 20 december 2019

Nyhet

SCB har beräknat utfallet för kommunalekonomisk utjämning avseende år 2020. Jämfört med den preliminära beräkningen från oktober får många kommuner en försämring av utfallet med 55 kronor per invånare. För regionerna innebär utfallet en försämring av utfallet med 13 kronor per invånare.

Utfallen i de olika delmodellerna framgår av det underlag som finns på SCB:s webbplats:

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader (SCB)

Hos SCB finns även utfallen för tidigare år tillgängliga.

Läs mer i cirkulär 19:59 (kommuner) och EkonomiNytt 15/2019 (regioner).

Cirkulär 19:59 (kommuner)

EkonomiNytt 15/2019 (regioner, PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anders Folkesson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!