Publicerad: 12 juni 2020

Nyhet

Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021

I cirkulär 20:28 presenterar vi revidering av preliminär kostnadsutjämning 2021 och preliminär LSS-utjämning 2021, samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Jämfört med föregående prognos (cirkulär 20:20) har följande komponenter uppdaterats med utfall:

 • hela modellen för vuxenutbildning
 • andel lågutbildade 20–40-åringar (i modellen för individ- och familjeomsorg)
 • socioekonomiskt index i modellen för förskola

Kvar att uppdatera inför utfall i kostnadsutjämningen 2021 är:

 • eftersläpningsbidraget (i modellen för verksamhetsövergripande kostnader)
 • de faktiska nettokostnaderna

Cirkulär 20:28

Informationsansvarig

 • Mona Fridell
  Ekonom
 • Anders Folkesson
  Ekonom
 • Måns Norberg
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!