Publicerad: 15 december 2020

Diagram för regionerna

Regionernas kärnuppgift hälso- och sjukvård utgör en betydande del, 90 procent, av den totala kostnaden.

Regionernas kostnader och intäkter

Relationen mellan åldersstrukturen och kostnaderna är starkare för kommunerna än för regionerna. Sektorns möjligheter att minska kostnaderna när skatteunderlaget viker är små, eftersom mycket regleras genom lag.

De exakta beloppen för diagrammen nedan finns i Tabeller till Sektorn i siffror på flik 5.

Tabeller till Sektorn i siffror

Fördelning av regionernas kostnader

Fördelning av regionernas kostnader för verksamheten 2019
374 miljarder kronor

Pajdiagram med fördelningen av landstingens kostnader 2012

Fördelning av regionernas kostnader på kostnadsslag 2019
374 miljarder kronor

Pajdiagram med fördelning av landstingens kostnadsslag 2012

Fördelningen av regionernas intäkter

Skatteintäkter och avgifter finansierar 8o procent av verksamheterna. Det kan dock vara svårt att höja skatten. Det är inte heller enkelt att höja avgifter, sedan staten infört maxtaxor. Resten av intäkterna utgörs av bidrag från staten i form av statsbidrag – för regionerna utgör bidraget för läkemedelsförmånen en stor del. En mindre del är riktade och förknippad med motprestation.

Fördelning av regionernas intäkter för verksamheten 2019
387 miljarder kronor

Pajdiagram med fördelningen av landstingens intäkter 2012

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom
  • Per Sedigh
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!