Publicerad: 18 maj 2020

Diagram för befolkningen

Antalet personer i olika grupper av befolkningen har betydelse både för kommunsektorns kostnader för vård–skola–omsorg liksom för sektorns intäkter.

Utvecklingen av befolkningen i olika befolkningsgrupper

För intäkterna är särskilt storleken på gruppen mellan 19 och 64 år viktig. Och för att ha en balans mellan kostnader och intäkter är det viktigt att gruppen mellan 19 och 64 år är betydligt större än de andra grupperna sammantaget (som för det mesta inte arbetar).

Diagrammen har SCB:s senaste befolkningsprognos från april 2020 som underlag. Observera att de två diagrammen har olika skalor på y-axeln för att linjerna ska synas tydligt.

Befolkningsdiagram

Demografisk utveckling i åldersgrupperna 1–6, 7–15, 16–18 samt 65–84 och 85+ år.

Linjediagram med befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper till 2030


Demografisk utveckling i åldersgrupperna 19–64 år samt totala befolkningen.

Linjediagram med befolkningsutvecklingen för 65 plus till 2030

Källa: Statistiska centralbyrån, 2020-04-08, utfall till och med 2019.

Informationsansvarig

  • Per Sedigh
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!