Publicerad: 17 februari 2020

Ny kommunal redovisningslag 2019

Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag, lag om kommunal bokföring och redovisning. Den nya lagen ska tillämpas från räkenskapsåret 2019.

Presentationer och filmer om lagen

Information från SKR

SKR ger här löpande information om den nya lagen och vad som är viktigt att tänka på med anledning av införandet.

Filerna öppnas i nytt fönster och finns i två format.

Nyheter i RKR:s rekommendationer fr.o.m. 1 jan 2019 (PowerPoint 2010)

Nyheter i RKR:s rekommendationer fr.o.m. 1 jan 2019 (PDF)

SKL:s sammanställning av lagen samt att tänka på inför övergång (PowerPoint 2010)

SKL:s sammanställning av lagen samt att tänka på inför övergång (PDF)

SKL:s sammanfattning av lagen och författningskommentarer, skillnader mot nuvarande KRL med mera (PowerPoint 2010)

SKL:s sammanfattning av lagen och författningskommentarer, skillnader mot nuvarande KRL med mera (PDF)

Ett seminarium om den nya lagen hölls i Stockholm den 27 september 2018:

Dokumentation från seminariet om ny kommunal redovisningslag

SKR har i några korta filmer samlat information om den nya kommunala redovisningslagen:

Informationsfilmer om den nya kommunala redovisningslagen

Information från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR

RKR informerar löpande om nyheter till följd av den nya lagen.

Nyhetsbrev – Rekommendationer 2019

Nya rekommendationer för 2019

Information om beräkning av balanskravsresultat (PDF, nytt fönster)

Rättelse – sammanställda räkenskaper

I propositionen till den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning hade en felaktig hänvisning medfört att undantaget för redovisningen av de kommunala koncernföretagens pensionsåtaganden i de sammanställda räkenskaperna tagits bort. Riksdagen har därför genom en lagändring förtydligat att tidigare undantag kvarstår även i den nya lagen. Det innebär att pensionsåtaganden i de kommunala koncernföretagen i de sammanställda räkenskaperna ska redovisas enligt de principer som gäller i bolaget.

Lag om ändring i lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, Karnov Group

Bakgrunden till den nya redovisningslagen

Utredningen som ligger till grund för lagen presenterades år 2016. SKL:s remissvar och andra nyheter kring de olika faserna i arbetet med den nya lagen finns samlade här.

Bakgrundsinformation till den nya redovisningslagen

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!