Publicerad: 17 oktober 2019

Nyhet

Redovisningsreglerna för bostadsbolag ses över

Redovisningsreglerna för de kommunala bostadsföretagen behöver förändras. SKL ser därför positivt på att bokföringsnämnden fått i uppdrag att se över regelverket.

Problem med K3-regelverket för bostadsbolag

SKL har sedan länge påtalat de problem som redovisningsreglerna i K3-regelverket innebär för de kommunala bostadsföretagen. Regelverket gör att det kan finnas behov av nedskrivningar av nybyggda bostadsfastigheter trots att påverkan på bolagets kassaflöde och resultat av investeringen är positiva

Uppdrag till Bokföringsnämnden

Nu har Bokföringsnämnden fått i uppdrag av regeringen att se över tillämpning för redovisning av materiella anläggningstillgångar, som till exempel fastigheter. Bokföringsnämnden ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 maj 2020.

Stor spridning på värderingen av nybyggda bostäder

Dagens redovisningsregler påverkar framförallt bostadsmarknaden där det är få aktörer som bygger och förvaltar fastigheter med hyresrätter och där försäljningar mellan företag är mycket ovanliga. Det kan även uppstå situationer där byggande i ”sämre” lägen i expanderande kommuner eller omfattande renoveringar ifrågasätts med värderingar som utgångspunkt. Det är en stor spridning i hur kommuner och kommunala bostadsföretag kan agera beroende på hur reglerna kring värdering av nybyggda bostäder tillämpas i de enskilda fallen.

SKL hoppas på större förutsägbarhet för kommunala bolag

SKL hoppas nu på att översynen kan leda till en regeländring som ger större förutsägbarhet för de kommunala bostadsbolagen och att regelverket tar hänsyn till de olika lokala förhållanden på bostadsmarknaden i Sverige.

Informationsansvarig

  • Peter Sjöquist
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!