Publicerad: 21 augusti 2020

RIPS – Aktuella riktlinjer

Den årliga översynen och senaste version av RIPS presenteras på denna sida.

Resultatet av 2020 års översyn kan sammanfattas så här:

  • RIPS-räntan hålls oförändrad
  • Statistik visar på ökade livslängder
  • Högre kostnader på grund av ändringar i äldre pensionsavtal
  • Personalomsättningen bland brandmän högre än tidigare antaganden

Hela översynen finns sammanfattad här:

Smärre justeringar i RIPS

En mer detaljerad beskrivning finns i cirkulär och EkonomiNytt:

Cirkulär 20:29 (kommuner)

EkonomiNytt 06/2020 (regioner)

Det aktuella riktlinjerna finns här:

RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, version 2020 (Webbutik)

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!