Publicerad: 26 juni 2020

RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Kommunsektorns totala pensionsskuld uppgick 2018 till cirka 480 miljarder kronor och de totala pensionskostnaderna till cirka 57 miljarder kronor.

Mot bakgrund av pensionernas betydande inverkan på den kommunala ekonomin är det viktigt att det finns ett enhetligt och tydligt regelverk (RIPS) för värdering av pensionsförpliktelserna.

Varje år föreslår RIPS-kommittén vilka riktlinjer, det vill säga antaganden och parametrar, som ska gälla för varje år. Den årliga översynen har sammanfattats i cirkulär och EkonomiNytt samt i ”RIPS 19 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2020)”.

Smärre justeringar i RIPS

Regelverket och historik

Sedan 1964 har pensionsskulden värderats enligt metoder som rekommenderats av SKR (och dess föregångare). Förändringar i regelverket görs löpande när det sker förändringar i pensionsbestämmelser etc. Dessa beslut, som tas mer sällan, fattas av SKR:s styrelse, senast 2019:

RIPS-räntan oförändrad, regelverket justeras

I skriften ”RIPS 17 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld” finns kompletterande information. Skriften innehåller även riktlinjer för förtroendevalda, räkneexempel och en allmän beskrivning av området.

Mer detaljerad beskrivning av utredningar, översyner och tidigare versioner av RIPS:

RIPS – Historik

Publikationer

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!