Publicerad: 13 september 2019

Uppdaterade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 17

Nu har riktlinjerna för beräkning av pensionsskulden, som först togs fram för tio år sedan, uppdaterats. I RIPS 17 finns en sammanställning av aktuella riktlinjer för beräkning av pensionsskuld i kommuner, landsting och regioner.

2017-10-04

RIPS 17 ersätter RIPS 07

SKL har sedan 1964 rekommenderat beräkningsmetoder för värdering av kommunala pensionsåtaganden. I denna skrift, RIPS 17, finns en sammanställning av aktuella riktlinjer för beräkning av pensionsskuld i kommuner, landsting och regioner.

Förutom att ange riktlinjer är ambitionen med denna skrift att ge en samlad och pedagogisk beskrivning av kommunala pensionsavtal och metoden för beräkningar av pensionsskulder och kostnader.

Skriften riktar sig dels till ekonomer och olika befattningshavare i kommuner och landsting som är intresserade av hur dessa beräkningar går till, dels till de administratörer som har i uppdrag att utföra beräkningarna.

Skriften går att ladda ned eller beställa från SKL:s webbutik:

RIPS 17 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Ikraftträdande och effekter av RIPS 17

Vid vilken tidpunkt som den nya modellen ska tillämpas i redovisningen avgörs av Rådet för kommunal redovisning (RKR) under våren 2017. Effekten av ändringarna är marginella.

När det gäller pensionsskuld för förtroendevalda som beskrivs i Bilaga – Pensionsskuld för förtroendevalda, kan det bli en viss effekt. RKR väntas dock inte behandla denna del förrän tidigast under hösten 2017.

Bakgrund och översyn av RIPS

Mera uppgifter om tidigare system och hur arbetet med regelverket bedrivs.

RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!