Publicerad: 21 september 2017

Nyhet

Skriften ”RIPS 17 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld”

Den nya rapporten ”RIPS 17” är en uppdatering av riktlinjerna. Den innehåller även en kunskapsöversikt som riktar sig till ekonomer, beslutsfattare och andra i sektorn som vill förstå bakgrunden till och tekniken bakom den beräkningsmetod som används i RIPS.

2017-09-21

De kommunala tjänstepensionerna har betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Därför är det av vikt att det finns ett enhetligt och tydligt regelverk för värdering av kommunernas och landstingens förpliktelser.

Sedan 1964 har värdering skett enligt beräkningsmetoder som rekommenderats av SKL. Dessa metoder har uppdaterats, främst i samband med att pensionsbestämmelserna har ändrats. I denna skrift, RIPS 17, redovisas resultatet av den senaste översynen.

Rapporten går att ladda ned och/eller beställa i SKL:s webbutik

2019-09-13

Observera att det uppdaterade RIPS-regelverket ”RIPS 19” kommer att publiceras våren 2020.

RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!