Publicerad: 3 mars 2020

Nyhet

Kommuners och regioners pensionsskuld 2019

Den kommunala pensionsskulden debatteras återkommande. I en ny enkät redovisas bland annat hur pensionsskulden utvecklas och hanteras idag. Den belyser även hur kostnaderna för tjänstepensioner ser ut och hur mycket tillgångar som finns för att hantera framtida utbetalningar.

Uppföljning av tidigare enkäter

Ibland har hävdats att kommuner och regioner är helt oförberedda och okunniga om pensionsskulden och hanteringen av denna. SKR har i tidigare enkäter visat att kommuner och regioner är väl pålästa och engagerade i frågan. I denna uppföljning, ”Kommuners och regioners pensionsskuld 2019 – ekonomi och hantering” belyses hur situationen avseende pensionsskulden och kostnaderna för tjänstepensioner ser ut idag.

Hög svarsfrekvens

Enkäten, som skickades ut till ekonomicheferna i samtliga kommuner och regioner under oktober 2019, är delvis en uppföljning av de enkäter som gjordes under 2011 och 2015. Majoriteten av frågorna är identiska. Svarsfrekvensen är mycket hög; cirka 84 procent av kommunerna och alla 20 regioner har svarat.

”Kommuners och regioners pensionsskuld 2019 – ekonomi och hantering” går att ladda ned från SKR:s Webbutik.

Kommuners och regioners pensionsskuld 2019 – ekonomi och hantering (Webbutik)

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!