Publicerad: 15 maj 2019

Nyhet

De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt

Inom kommunal sektor tillkom, för yngre medarbetare, ett nytt pensionsavtal 2014 som är helt avgiftsbestämt. Vad det innebär beskrivs nu i en ny promemoria.

Det innebär att det på längre sikt inte kommer finnas några pensionsskulder kvar. Kostnaden kommer endast bestå av avgifter som belastar det enskilda årets resultat. De äldre avtalen kommer dock leva kvar i många år, och påverka kostnadsbilden, men i avtagande omfattning. I den här rapporten försöker vi ge en bild av hur pensionsskulder och pensionskostnader kan komma att utvecklas över tid.

PM: De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt (PDF)

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom
  • Nils Mårtensson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!