Publicerad: 28 juni 2019

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

SKL:s styrelse antog den 20 oktober 2013 förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).

2015-06-15

Fullmäktige i respektive kommun, landsting och region rekommenderas anta dessa bestämmelser i sin helhet, men kan också göra modifieringar. Den information som finns i detta cirkulär gäller endast i den utsträckning som dessa bestämmelser antagits.

I cirkulär 15:19 finns:

 • en kort beskrivning av de nya bestämmelserna. Mer fullständig information finns i cirkulär 13:75.
 • en vägledning för hur skulder och kostnader som uppstår bör beräknas.
 • en vägledning för hur skulder och kostnader bör redovisas. Vägledningen ska ses som preliminär, då gällande kontoplaner och rekommendationer inte är helt anpas-sade för OPF-KL, och kan därför senare komma att behöva justeras.
 • en kort beskrivning av äldre bestämmelser samt hur dessa bör behandlas.
 • förslag till PO-pålägg för förtroendevalda.

Cirkulär 15:19 (PDF)

I EkonomiNytt 11/2015 finns:

 • en kort beskrivning av de nya bestämmelserna. Mer fullständig information finns i cirkulär 13:75.
 • en vägledning för hur skulder och kostnader som uppstår bör beräknas.
 • en vägledning för hur skulder och kostnader bör redovisas. Vägledningen ska ses som preliminär, då gällande kontoplaner och rekommendationer inte är helt anpassade för OPF-KL, och kan därför senare komma att behöva justeras.
 • en kort beskrivning av äldre bestämmelser samt hur dessa bör behandlas.
 • förslag till PO-pålägg för förtroendevalda.

EkonomiNytt 11/2015 (PDF)

Informationsansvarig

 • Siv Stjernborg
  Ekonom
 • Nils Mårtensson
  Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot