Publicerad: 15 juni 2015

Nyhet

Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension till förtroendevalda

SKL:s styrelse antog den 20 oktober 2013 förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).

2015-06-15

Fullmäktige i respektive kommun, landsting och region rekommenderas anta dessa bestämmelser i sin helhet, men kan också göra modifieringar. Den information som finns i detta cirkulär gäller endast i den utsträckning som dessa bestämmelser antagits.

Filerna öppnas i nytt fönster.

I cirkulär 15:19 finns:

 • en kort beskrivning av de nya bestämmelserna. Mer fullständig information finns i cirkulär 13:75.
 • en vägledning för hur skulder och kostnader som uppstår bör beräknas.
 • en vägledning för hur skulder och kostnader bör redovisas. Vägledningen ska ses som preliminär, då gällande kontoplaner och rekommendationer inte är helt anpassade för OPF-KL, och kan därför senare komma att behöva justeras.
 • en kort beskrivning av äldre bestämmelser samt hur dessa bör behandlas.
 • förslag till PO-pålägg för förtroendevalda.

Cirkulär 15:19 (PDF)

Tabellbilaga kommuner: Preliminär vägledning för beräkning och redovisning av skulder och kostnader för förtroendevalda (Excel 2010)

I EkonomiNytt 11/2015 finns:

 • en kort beskrivning av de nya bestämmelserna. Mer fullständig information finns i cirkulär 13:75.
 • en vägledning för hur skulder och kostnader som uppstår bör beräknas.
 • en vägledning för hur skulder och kostnader bör redovisas. Vägledningen ska ses som preliminär, då gällande kontoplaner och rekommendationer inte är helt anpassade för OPF-KL, och kan därför senare komma att behöva justeras.
 • en kort beskrivning av äldre bestämmelser samt hur dessa bör behandlas.
 • förslag till PO-pålägg för förtroendevalda.

EkonomiNytt 11/2015 (PDF)

Tabellbilaga landsting: Preliminär vägledning för beräkning och redovisning av skulder och kostnader för förtroendevalda (Excel 2010)

Informationsansvarig

 • Siv Stjernborg
  Ekonom
 • Nils Mårtensson
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!