Publicerad: 2 april 2020

Nyhet

Tillskott av statsbidrag med anledning av coronaviruset

Kommuner och regioner föreslås få tillskott på ytterligare 15 miljarder kronor i generella statsbidrag 2020, jämfört med det som tidigare beslutats och aviserats. För åren 2021 och 2022 uppgår tillskotten till 12,5 miljarder.

Kompensation för merkostnader

Riksdagen har antagit ett förslag från regeringen som innebär att kommuner och regioner kommer kompenseras för merkostnader kopplade till utbrottet av covid-19. Regeringen räknar nu med att kostnaderna kommer bli högre än tidigare beräknat. Därför föreslås ytterligare 2 miljarder kronor gå till detta ändamål, det vill säga totalt 3 miljarder kronor. Det är framförallt ett stort behov av skyddsutrustning och intensivvårdsplatser som väntas medföra högre kostnader för sjukvården och omsorgen.

Mer flexibla regler för kömiljarden

SKR har efterfrågat flexiblare regler för den så kallade kömiljarden. Regeringen kommer därför föreslå att stora delar av prestationskraven tas bort tillfälligt under 2020. Det innebär att omkring 2 miljarder kronor betalas ut till samtliga regioner baserat på befolkningsmängd. Regeringen inleder nu en dialog med SKR om detta.

Minskning av den administrativa bördan

Regeringen ser också över flera olika möjligheter att minska den administrativa bördan för kommunsektorn och underlätta hanteringen av det nya coronaviruset genom att till exempel förändra krav på uppföljning och återrapportering för riktade statsbidrag och överenskommelser. Ett intensivt och brett arbete pågår och regeringen har för avsikt att återkomma med konkreta förslag.

Preliminär fördelning till kommuner och regioner för 2020, regeringen (PDF, nytt fönster)

Nödvändigt med stort tillskott till kommunsektorn, Anders Knape

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!