Publicerad: 24 september 2020

Nyhet

Statsbidrag att söka från Kammarkollegiet

Regeringen har beslutat att Kammarkollegiet ska betala ut vissa bidrag till kommuner. Besluten avser smittskyddsåtgärder på serveringsställen, motverka konsekvenser av isolering för äldre samt kompetensutvecklings-insatser inom den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården.

Kommuner måste lämna in rekvisition till Kammarkollegiet

Statsbidragen är beslutade med ett fast belopp per kommun och utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition från kommunen. Den del av bidraget för tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen som avser regioner utbetalas utan rekvisition.

Tre bidrag och anvisningar för att söka

De bidrag som avses är:

 • Tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
  Rekvisition senast den 30 september, fast belopp per kommun/region.
  För regioner krävs ingen rekvisition.
 • Motverka konsekvenser av isolering för äldre.
  Rekvisition senast den 30 september, fast belopp per kommun.
 • Kompetensutvecklingsinsatser inom den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården.
  Rekvisition senast den 30 oktober, fast belopp per kommun.

För dessa tre bidrag finns inga krav på återrapportering eller återbetalning. Mer information finns på Kammarkollegiets webbplats:

Statsbidrag till kommuner, Kammarkollegiet

Bidrag för tillsyn av smittskyddsåtgärder vid serveringsställen

För bidraget som gäller tillsyn av smittskyddsåtgärder vid serveringsställen finns verksamhetsrelaterad information på SKR:s sidor om arbetet med covid -19 och det nya coronaviruset, under ingången ”Näringsliv”:

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, frågor och svar

Informationsansvarig

 • Hans Stark
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!