Publicerad: 7 september 2020

Nyhet

Preliminär fördelning av tillskott till kommuner och regioner för 2021 och 2022

Den 7 september aviserade regeringen att kommuner och regioner i budgetpropositionen för 2021 föreslås få ytterligare tillskott i generella statsbidrag för åren 2021 och 2022.

Tillskott i generella statsbidrag 2021

Den 7 september aviserade regeringen att kommuner och regioner i budgetpropositionen för 2021 föreslås få ytterligare tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, utöver den permanenta höjningen på 12,5 miljarder från och med 2021 som aviserades i vårändringsbudgeten. Beloppen fördelas med 70 procent till kommunerna och 30 procent till regionerna. För kommunerna motsvarar det 673 kronor per invånare under 2021, beräknat utifrån våra befolkningsprognoser per den 1 november 2020 och 2021. För regionerna beräknas beloppen till 288 kronor per invånare under 2021.

Tillskott i generella statsbidrag 2022

Det föreslås även 5 miljarder till 2022. För 2022 blir det 334 kronor per invånare, beräknat utifrån våra befolkningsprognoser per den 1 november 2020 och 2021. För regionerna beräknas beloppen till 143 kronor per invånare 2022.

Permanent årligt tillskott för att stärka äldreomsorgen

Regeringen föreslår även att Sveriges kommuner får permanent årligt tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder.

Tillskott för den uppskjutna vården

För att vården ska klara den nödvändiga återhämtningen och hantera det uppdämda vårdbehovet, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022. Dessa medel kan vid behov också användas till covid-19-relaterad vård. Regionerna får del av pengarna på lika villkor utifrån folkmängd.

På regeringens webb presenteras preliminär fördelning per kommun och region:

Preliminär fördelning av tillskott till kommuner och regioner för 2021 (regeringen)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!