Publicerad: 29 april 2020

Nyhet

Ny skatteunderlagsprognos

De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän längre fram.

Coronakrisen medför djup svensk lågkonjunktur

Förändringarna jämfört med den prognos vi presenterade i februari (cirkulär 20:08, EkonomiNytt 02/2020) är att vi i vårt nuvarande scenario, till följd av konjunkturkollapsen i covid-19:s spår, räknar med betydligt svagare skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020, men större konjunkturåterhämtning och därmed större ökning av skatteunderlaget 2021.

Läs mer om prognosen i cirkulär 20:20 (kommuner) och EkonomiNytt 05/2020 (regioner) som finns tillgängliga på webbsidan Skatteunderlagsprognos. En mer utförlig presentation av scenariot kommer att finnas i ”Ekonomirapporten, maj 2020”, som publiceras den 11 maj.

Skatteunderlagsprognos

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Niclas Johansson
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!