Publicerad: 20 mars 2020

MakroNytt 2/2020: Skatteunderlaget försvagas av coronaviruset

SKR bedömer att det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att öka betydligt svagare än tidigare beräknat. Prognososäkerheten är naturligt mycket hög i nuläget men allt talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att drabbas hårt av pandemin.

I väntan på nästa skatteunderlagsprognos väljer SKR att, till sina medlemmar, kommunicera en indikation för skatteinkomsterna 2020.

MakroNytt 2/2020: Skatteunderlaget försvagas av coronaviruset (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!