Publicerad: 24 augusti 2020

Nyhet

MakroNytt 03/2020: Oviss kraft i återhämtningen

Redan före sommaren stod det klart att det 2:a kvartalets nedgång i efterfrågan, produktion och sysselsättning var större än vad som antogs i föregående skatteunderlagsprognos. Utsikterna för BNP och sysselsättning hela 2020 ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras.

Samtidigt som vi skriver ner den realekonomiska kalkylen revideras dock skatteunderlagsprognosen upp för 2020. Anledningen är att lönesumman ser ut att bli starkare än vad vi beräknade före sommaren, som en följd av stora utbetalningar av permitteringslöner. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är emellertid särdeles ovissa, med anledning av covid-19.

MakroNytt 03/2020: Oviss kraft i återhämtningen (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!