Publicerad: 15 januari 2020

Regler och principer kring god ekonomisk hushållning

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning (från 1992) samt resultatutjämningsreserv (RUR, från 2013).

Om god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Läs mer i kommunallagen, kapitel 11.

SKR:s information om god ekonomisk hushållning.

I cirkulär och EkonomiNytt från när god ekonomisk hushållning infördes i kommunallagen finns mera information om tolkning och tillämpning för kommuner respektive region.

Cirkulär 2004:46, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting

EkonomiNytt 8/04, landsting (PDF, nytt fönster)

I skriften ”Hushållning i lagens namn” gavs 2005 vägledning om tolkning och tillämpning av lagstiftningen.

Hushållning i lagens namn (Webbutiken)

Om resultatutjämningsreserv (RUR)

Från 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat. Resultatutjämningsreserv (RUR) är frivillig att tillämpa.

Proposition 2011/12:172 ”Kommunala resultatutjämningsreserver”, Regeringskansliet

RUR i praktiken (Webbutiken)

Resultatutjämningsreserver i kommuner och landsting – en praxisundersökning (PDF, nytt fönster)

I PM ”Förutsättningar för användning av medel ur en resultatutjämningsreserv (RUR)” finns även en beskrivning av vad som gäller om man vill använda tidigare reserverade medel. Denna PM finns på sidan Andra promemorior och rapporter.

Andra promemorior och rapporter

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!