Publicerad: 27 november 2019

Kurser och konferenser, ekonomi

Aktuella konferenser eller kurser inom området Ekonomi i datumordning.

 • onsdag
  19
  aug
  2020

  KOMMEK webbkonferens – för alla som arbetar med ekonomi och styrning

  KOMMEK är en av landets största och ledande mötesplatser, för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner, där ekonomer, ledare, förtroendevalda, forskare och leverantörer möts.

 • onsdag
  2
  sep
  2020

  Effektivare arbetssätt i socialtjänsten

  Effekten av coronapandemin och demografiska utmaningar ökar trycket på kommunerna. Hur kan socialtjänsten använda resurserna mer effektivt? SKR bjuder in till en heldag om förändringsledning, digitalisering och smarta arbetssätt.

 • onsdag
  23
  sep
  2020

  Webbutbildning: Få koll på äldreomsorgen i din kommun

  RKA och Sveriges Kommuner och Regioner arrangerar utbildningen. Efter utbildningsdagen kan du analysera äldreomsorgen i din kommun med hjälp av den statistik som finns tillgänglig genom nationella insamlingar.

 • torsdag
  24
  sep
  2020

  Webbkurs: Utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag”

  Under kursen varvas teoretisk genomgång av utjämningssystemets grunder med praktiska övningar i modellen Skatter & bidrag. Vi går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet.

 • tisdag
  3
  nov
  2020

  Styra för resultat - för controllers och kvalitetsstrateger med flera

  Utbildningen sker vid fyra utbildningstillfällen i två dagar vid varje tillfälle.Den ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning.

 • onsdag
  4
  nov
  2020

  Utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag”

  Under kursdagen varvas teoretisk genomgång av utjämningssystemets grunder med praktiska övningar i modellen Skatter & bidrag. Vi går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet och deltagarna får även arbeta med egna frågor med stöd/...

Informationsansvarig

 • Elisabet Jonsson
  Informatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!