Publicerad: 27 november 2019

Finansieringsprincipen på tre minuter

Se filmen som på ett kort och pedagogiskt sätt förklarar vad som gäller om finansieringsprincipen.

Den kommunala finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn. Det är viktigt för SKR som företräder kommuner och landsting att hänvisa till den på rätt sätt. Det är därför bra att du som förtroendevald eller tjänsteman vet vad finansieringsprincipen innebär.

Informationsansvarig

  • Per Sedigh
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!