Publicerad: 14 november 2018

Arkiv Finansfrågor

 • Internränta för 2020 oförändrad
  Internräntan för kommunsektorn bygger på sektorns egna upplåningskostnader. Internräntan för år 2020 fastställs till 1,5 procent. Den är oförändrad jämfört med internräntan avseende år 2019.
  2019-02-01

Informationsansvarig

 • Siv Stjernborg
  Ekonom
 • Fredrik Holmström
  Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!