Publicerad: 11 maj 2020

Åtgärder för att hantera de ekonomiska utmaningarna

I rekordsnabb takt har kommuner och regioner ställt om för att bekämpa smittspridningen. De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är i nuläget svåra att överblicka. Det enda som är säkert är att det kommer bli några ekonomiskt ansträngda år för kommuner och regioner framöver.

För att upprätthålla en god välfärd både under och efter hanteringen av coronaviruset ser SKR att det krävs att:

  • Staten under året ger tidiga besked och ersätter kommuner och regioner för rimliga merkostnader i hälso- och sjukvården och omsorgen, inklusive socialtjänsten.
  • Staten ersätter kollektivtrafikens inkomstbortfall, till följd av ett minskat resande, på en miljard kronor varje månad.
  • Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner förstärks. Arbetsmarknadsinsatserna behöver bli fler och riktas än mer till dem som står långt från arbetsmarknaden.
  • De generella statsbidragen ökar med ytterligare 8 miljarder kronor till kommuner och regioner för 2021 för att nå ett resultat på 1 procent av skatter och statsbidrag. Det behövs även gemensamma insatser för att hantera vårdskulden under 2020 och 2021.

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    Sektionschef
  • Annika Wallenskog
    Chefsekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!