Publicerad: 17 januari 2020

EkonomiNytt till landsting 2018

Ekonomisk information till dig som i regionen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera.

Filerna öppnas i nytt fönster.

Alla utgåvor av EkonomiNytt 2018

Utfall kostnadsutjämning 2019

14/2018: Utfall kostnadsutjämning 2019 (PDF)
2018-12-18

Redovisningsfrågor 2018 och 2019

13/2018: Redovisningsfrågor 2018 och 2019 (PDF)
2018-12-19

Planeringsförutsättningar 2018–2022

12/2018: Planeringsförutsättningar för åren 2018–2022 (PDF)

Bilaga: Arbetsgivaravgifter för landsting och regioner år 2018 och 2019 (Excel 2010)
2018-12-17

Vårdprisindex (VPI)

11/2018: Vårdprisindex (VPI) (PDF)

Bilaga: Definitivt VPI för 2018
2018-11-12

Planeringsförutsättningar 2018–2021

10/2018: Planeringsförutsättningar för åren 2018–2021 (PDF)
2018-11-19

Budgetpropositionen 2019

09/2018: Budgetproposition 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 (PDF)
2018-11-16

Planeringsförutsättningar 2018–2021

08/2018: Planeringsförutsättningar för åren 2018–2021 (PDF)
2018-10-19

Preliminär utjämning för år 2019

07/2018: Preliminär utjämning för år 2019 (PDF)
2018-09-28

Planeringsförutsättningar 2018–2021

06/2018: Planeringsförutsättningar för åren 2018–2021 (PDF)
2018-08-16

Planeringsförutsättningar 2018–2021

05/2018: Planeringsförutsättningar för åren 2018–2021 (PDF)

Bilaga 1–3: Kostnadsutjämning, bidrag/avgift, förändring prognos mot utfall (Excel 2010)

Bilaga 4: Arbetsgivaravgifter 2018 och preliminärt 2019 (Excel 2010)
2018-04-27

Vårpropositionen 2018

04/2018: Vårpropositionen 2018 och vårändringsbudgeten för år 2018 (PDF)
2018-04-17

Löne- och prisförändringar 2016–2017

03/2018: Löne- och prisförändringar för landsting 2016–2017 (PDF)

Tabellbilaga: LPI och LPIK (Excel 2010)
2018-03-14

Planeringsförutsättningar 2018–2021

02/2018: Planeringsförutsättningar för åren 2018–2021 (PDF)

Tabellbilaga: Utfall för sjukskrivningsmiljarden (Excel 2010)
2018-02-15

Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2018

01/2018: Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2018 (PDF)
2018-01-26           

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!