Publicerad: 17 januari 2020

EkonomiNytt till landsting 2017

Ekonomisk information till dig som i landstinget arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera.

SCB har tagit över insamlandet av delar av landstingens ekonomiska statistik

Från och med den 1 juni 2017 är det SCB som har hand om insamlingen av Steg 1 (preliminärt bokslut, budget och plan) och prognos T1 (per april). De gör detta för kommunerna sedan länge.

SKR kommer framöver därför inte att publicera EkonomiNytt med uppgifter om landstingens prognoser och budgetar. Och enkät avseende tertial 2 (delårsbokslut och prognos per 31 augusti) kommer inte att samlas in.

Filerna öppnas i nytt fönster.

Alla utgåvor av EkonomiNytt 2017

Planeringsförutsättningar 2017–2021

16/2017: Planeringsförutsättningar för åren 2017–2021 (PDF)

Tabellbilaga: Arbetsgivaravgifter 2017 och 2018 (Excel 2010)
2017-12-21

Redovisningsfrågor 2017 och 2018

15/2017: Redovisningsfrågor 2017 och 2018 (PDF)
2017-12-21

Vårdprisindex (VPI)

14/2017: Vårdprisindex (VPI) (PDF)

Tabellbilaga med VPI, timlöner, lagstadgade avgifter m.m. (Excel 2010)
2017-12-12

Planeringsförutsättningar 2017–2021

13/2017: Planeringsförutsättningar för åren 2017–2021 (PDF)
2017-09-28

Budgetproposition 2018

12/2017: Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017 (PDF)
2017-09-21

Planeringsförutsättningar 2017–2020

11/2017: Planeringsförutsättningar för åren 2017–2020 (PDF)
2017-08-17

Landstingens definitiva bokslut för 2016

10/2017: Landstingens/regionernas definitiva bokslut för 2016 (PDF)

Tabellbilaga: Resultat 2016, kassaflöden, kostnader, investeringar, tillgångar m.m. (Excel 2010)
2017-05-19

Preliminära arbetsgivaravgifter 2018

09/2017: Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för landstingen 2018 (PDF)

Tabellbilaga: Arbetsgivaravgifter för LANDSTING år 2017 och preliminärt för år 2018 (Excel 2010)
2017-05-15

Läkemedelsförmånerna 2017

08/2017: Statsbidraget för läkemedelsförmånerna 2017 (PDF)

Tabellbilaga: Landstingsvisa belopp och månadsutbetalningar (Excel 2010)
2017-05-12

Planeringsförutsättningar 2017–2020

07/2017: Planeringsförutsättningar för åren 2017–2020 (PDF)

Tabellbilaga 1–3 Kostnadsutjämning (Excel 2010)
2017-04-27

Vårpropositionen 2017

06/2017: Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017 (PDF)

Bilaga: Fördelning av tillskott till landstingen 2017 (PDF)
2017-04-19

Löne- och prisförändringar 2015–2016

05/2017: Löne- och prisförändringar för landsting 2015–2016 (PDF)

Tabellbilaga: Löne- och prisförändring för landsting, LPI och LPIK (Excel 2010)
2017-03-13

Landstingens preliminära bokslut 2016

04/2017: Landstingens preliminära bokslut för 2016 (PDF)

Tabellbilaga: Preliminära uppgifter för årets resultat för landsting/regioner samt koncern (Excel 2010)
2017-03-07

Planeringsförutsättningar 2017–2020

03/2017: Planeringsförutsättningar för åren 2017–2020 (PDF)

Tabellbilaga: Sammanställning utfall Sjukskrivningsmiljarden (Excel 2010)
2017-02-16

Internränta 2018

02/2017: Internränta för år 2018 (PDF)
2017-02-10

Landsting/regioners budget och planer

01/2017: Landsting/regioners budget och planer för 2017–2019 (PDF)

Tabellbilaga med utdebitering, resultat, investeringar för landsting och koncern (Excel 2010)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!