Publicerad: 15 januari 2020

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

Datum

Aktivitet

feb

SKR publicerar internräntan för 2020.

13 feb

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2020.

14 feb

SKR och RKA arrangerar ”Få koll på äldreomsorgen i din kommun”, Malmö (nytt fönster)

3 mars

SCB presenterar kommunernas och landstingens resultat för 2019.

31 mars

Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner.

1 april

Finansnätverk för kommuner, Stockholm

15 april

Regeringen presenterar Vårpropositionen.

16 april

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen, inkl. preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2021.

29 april

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos.

4 maj

SKR publicerar ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS.

11 maj

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2020”.

27 maj

SKR arrangerar Budgetdagen 2020 i Stockholm.

maj/juni

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte.

3 juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2020 i Malmö.

4 juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2020 i Göteborg.

10 juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2020 i Umeå.

10 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

12 juni

SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.


[sommaruppehåll]

8 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

5 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

19–20 augusti

Kommek i Malmö.

24 augusti

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2020.

28 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

21 september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen.

22 september

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

sep/okt

Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner.

1 oktober

SCB presenterar utfall utjämningssystemen.

2 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

oktober

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos.

20 oktober

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2020”.

29 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

25 november

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för kommuner och regioner.

november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

nov/dec

Bokslutsdagar i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå/Luleå.

9 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för övriga.

10 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

15 december

SKR publicerar och MakroNytt 3/2020 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2021 m.m.

prel 21 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

prel v. 51

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2019 och prognos 2020–2022.

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!