Publicerad: 20 mars 2020

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

Datum

Aktivitet

20 mars

SKR publicerar extra bedömning av det ekonomiska läget.

31 mars

Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner. Seminariet är inställt.

1 april

Finansnätverk för kommuner, Stockholm Nätverket är inställt.

15 april

Regeringen presenterar Vårpropositionen.

16 april

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen, inkl. preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2021.

29 april

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos.

4 maj

SKR publicerar ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS.

11 maj

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2020”.

13 maj

Seminarium om utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag för kommuner

27 maj

SKR arrangerar Budgetdagen 2020 i Stockholm.

maj/juni

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte.

3 juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2020 i Malmö.

4 juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2020 i Göteborg.

10 juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2020 i Umeå.

10 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

12 juni

SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.


[sommaruppehåll]

8 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

5 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

19–20 augusti

Kommek i Malmö.

24 augusti

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2020.

28 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

21 september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen.

22 september

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

sep/okt

Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner.

1 oktober

SCB presenterar utfall utjämningssystemen.

2 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

oktober

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos.

20 oktober

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2020”.

29 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

25 november

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för kommuner och regioner.

november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

18 november

Bokslutsdagar i Luleå.

23 november

Bokslutsdagar i Göteborg.

25 november

Bokslutsdagar i Malmö.

30 november

Bokslutsdagar i Stockholm.

9 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för övriga.

10 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

15 december

SKR publicerar och MakroNytt 3/2020 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2021 m.m.

prel 21 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

prel v. 51

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2019 och prognos 2020–2022.

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!