Publicerad: 29 oktober 2020

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

Datum

Aktivitet

21 september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen.

22 september

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

28 september

SCB presenterar utfall utjämningssystemen.

1 oktober

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos.

2 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall oktober (Excel 2010, nytt fönster)

20 oktober

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2020”.

29 oktober

Skatteverket presenterar andra preliminärt beskattningsutfall oktober (Excel 2010, nytt fönster)

25 november

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

4 december

Bokslutsdagen 2020, webbsänds

9 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för kommuner och regioner och övriga.

10 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

15 december

SKR publicerar och MakroNytt 3/2020 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2021 m.m.

prel. 21 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

prel. v. 51

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2019 och prognos 2020–2022.

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!