Publicerad: 10 augusti 2020

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

Datum

Aktivitet

29 april

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos med ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS.

11 maj

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2020”.

11 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall juni (Excel 2010, nytt fönster).

12 juni

SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.

juni

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte.


[sommaruppehåll]

8 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall juli (Excel 2010, nytt fönster).

4 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall augusti (Excel 2010, nytt fönster).

19–20 augusti

Digitala Kommek

24 augusti

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2020.

28 augusti

Skatteverket presenterar andra preliminärt beskattningsutfall augusti.

21 september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen.

22 september

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

23 september

Webbutbildning: Få koll på äldreomsorgen i din kommun

24 september

Webbkurs om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner.

1 oktober

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos.

1 oktober

SCB presenterar utfall utjämningssystemen.

2 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall oktober.

20 oktober

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2020”.

29 oktober

Skatteverket presenterar andra preliminärt beskattningsutfall oktober.

4 november

Seminarium om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner.

18 november

Bokslutsdagar i Luleå.

23 november

Bokslutsdagar i Göteborg.

25 november

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall.

25 november

Bokslutsdagar i Malmö.

30 november

Bokslutsdagar i Stockholm.

november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

9 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall för kommuner och regioner och övriga.

10 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

15 december

SKR publicerar och MakroNytt 3/2020 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2021 m.m.

prel. 21 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

prel. v. 51

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2019 och prognos 2020–2022.

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!