Publicerad 29 april 2021

Cirkulär om ekonomi, kommuner

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Nästa planerade cirkulär, med extra prognos för LSS-utjämningen, publiceras den 16 juni.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset