Publicerad: 14 februari 2020

Cirkulär till kommunerna om ekonomi

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKR:s Cirkulär, såvida inte filtyp anges inom parentes.

Nästa planerade cirkulär, om Vårpropositionen, publiceras den 16 april.

Budgetförutsättningar 2020–2023

Cirkulär 20:8 – Budgetförutsättningar för åren 2020–20232020-02-13

Internränta för år 2021

Cirkulär 20:7 – Internränta för år 20212020-02-06

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!