Publicerad 23 juni 2022

Cirkulär om ekonomi, kommuner

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Nästa planerade cirkulär, med ny skatteunderlagsprognos, publiceras den 25 augusti 2022.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR