Publicerad 18 januari 2023

Cirkulär om ekonomi, kommuner

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Nästa planerade cirkulär, om internräntan, publiceras under vecka 6, 2023.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR