Publicerad: 17 januari 2020

Cirkulär till kommunerna om ekonomi

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Länkarna leder till SKR:s cirkulärwebb, såvida inte filtyp anges inom parentes.

Nästa planerade cirkulär, om internräntan, publiceras i början av februari.

 

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!