Publicerad: 13 december 2019

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Webbadresser till mera information om de olika riktade statsbidragen hos ansvariga myndigheter. Tabellen ses över i samband med Budgetpropositionen i september 2019.

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag inom

Webbplats

Förskola, grundskola, gymnasiet, komvux, sfi, skolbibliotek, elevhälsa, fritidshem, papperslösa

Skolverket
Statsbidragskalendern

Kultur (till exempel skapande skola, stärkta bibliotek, kulturskolebidrag och läs- och litteraturfrämjande)

Ansökningsdatum för Kulturrådet alla bidrag under 2019

Kulturrådet

Kulturrådets bidrag

Vård och omsorg om barn och ungdomar, kvinnor, äldre, funktionshindrade

Socialstyrelsen

Asylsökande och flyktingar

Migrationsverket

Boverket

Klimatinvesteringar, solceller, §37- och 37a-medel till flyktingar

respektive Länsstyrelse

Elbusspremie

Energimyndigheten

Bidrag till psykiatri inklusive ungdomsmottagningar
Oklar fördelning för 2019.

SKL, Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018

AIDS, olika missbruk, suicidprevention, idrott

Folkhälsomyndigheten
(sök på ordet ”statsbidrag”)

Stärka landsbygdskommuner

Tillväxtverket om landsbygdskommuner

Stärka segregerade områden

Tillväxtverket om segregerade områden


Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!