Publicerad: 16 mars 2020

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Webbadresser till mera information om de olika riktade statsbidragen hos ansvariga myndigheter. Tabellen ses över i samband med Vårpropositionen i april 2020.

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag inom

Webbplats

Boverket

Elbusspremie

Energimyndigheten

Statsbidrag till psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten

Kultur (till exempel skapande skola, stärkta bibliotek, kulturskolebidrag och läs- och litteraturfrämjande)

Ansökningsdatum för Kulturrådet alla bidrag under 2020

Kulturrådets bidrag

Klimatinvesteringar, solceller, §37- och 37a-medel till flyktingar

respektive Länsstyrelse

Asylsökande och flyktingar

Migrationsverket

Förskola, grundskola, gymnasiet, komvux, sfi, skolbibliotek, elevhälsa, fritidshem, papperslösa

Skolverket
Statsbidragskalendern

Vård och omsorg om barn och ungdomar, kvinnor, äldre, funktionshindrade

Socialstyrelsen

Stärka landsbygdskommuner

Tillväxtverket om landsbygdskommuner

Stärka segregerade områden

Tillväxtverket om segregerade områden


Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!