Publicerad: 15 maj 2020

Skatteunderlagsprognos

De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän längre fram.

Coronakrisen medför djup svensk lågkonjunktur

Förändringarna jämfört med den prognos vi presenterade i februari (cirkulär 20:08, EkonomiNytt 02/2020) är att vi i vårt nuvarande scenario, till följd av konjunkturkollapsen i covid-19:s spår, räknar med betydligt svagare skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020, men större konjunkturåterhämtning och därmed större ökning av skatteunderlaget 2021.

Hela prognosen presenteras i cirkulär 20:20 (kommuner) och EkonomiNytt 05/2020 (regioner). En mer utförlig presentation av scenariot finns i ”Ekonomirapporten, maj 2020”, som publicerades den 11 maj.

Cirkulär 20:20 (kommuner)

EkonomiNytt 05/2020 (regioner)

Ekonomirapporten, maj 2020

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2020–2027 för kommuner

Prognosunderlag 2020–2027 för regioner

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!