Publicerad: 12 december 2019

Modellverktyget Skatter & bidrag för regioner

Med hjälp av SKR:s modellverktyg i Excel kan du med olika antaganden om skattesats och om befolkningens och skatteunderlagets utveckling göra egna beräkningar över regionens intäkter åren 2019–2026.

Vad är modellverktyget?

Modellen ”Skatter & bidrag för landsting” lanserades i juni 2010. Den ekonomiska informationen är i all väsentlighet densamma som i den tidigare bilaga 1–5, som regionerna fick i EkonomiNytt med nya planeringsförutsättningar.

Den modell som skickats ut till regionerna ska användas under hela året. Under årets gång informerar vi om hur modellen ska uppdateras med ändrade förutsättningar. De ändrade förutsättningarna beskrivs i EkonomiNytt om planeringsförutsättningar.

Modellen är tillgänglig för dig som ansvarar för regionens ekonomi- eller budgetfunktion.

Utbildning och seminarium

SKR arrangerar seminarier om modellverktyget och utjämningssystemet. Syftet med seminariet är att öka förståelsen för utjämningssystemet och själv kunna räkna ut systemets effekter. Regionen kan boka eget seminarium.

Boka seminarium om modellen ”Skatter & bidrag” för regioner

Olika underlag

Det finns olika underlag för användandet av modellen ”Skatter & bidrag”:

Manual för modellen

Information om hur modellen fungerar.

Manual ”Skatter & bidrag för regioner 2019” (PDF, nytt fönster)

Uppdateringstabell

Uppdateringstabellen visar i vilka EkonomiNytt vi informerat om uppdaterade värden för modellverktyget. Här finns även de filer som behövs för att uppdatera modellen efter aktuella förutsättningar.

Uppdateringstabell

Information om ny modell och uppdateringar

I januari uppdaterar vi hela modellen för det nya året. Därefter informerar vi kontinuerligt om hur ändrade förutsättningar ska matas in i modellverktyget. Alla förändringar som rör modellverktyget beskrivs i EkonomiNytt.

EkonomiNytt

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!