Publicerad: 25 september 2020

Modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner

Med hjälp av SKR:s modellverktyg kan du med olika antaganden om skattesats och om hur kommunens befolkning och skatteunderlaget i riket utvecklas göra egna beräkningar över din kommuns intäkter åren 2020–2027.

Olika underlag till modellen

Det finns olika underlag för användandet av modellverktyget Skatter & bidrag.

Uppdateringstabell

Uppdateringstabellen visar i vilka cirkulär SKR informerat om uppdaterade värden för modellverktyget.

Uppdateringstabell

Manual för modellverktyget

Information om hur modellen fungerar.

Manualen ”Skatter & bidrag 2020” (PDF, nytt fönster)

Befolkningens storlek

Folkmängdssiffror har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Folkmängdssiffror per den 31 december/1 januari används i modellen.

Folkmängdssiffror per den 1 januari

De olika delarna i utjämningssystemet

Verktyget ger också en ökad förståelse för hur de påverkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket.

Information om utjämningssystemet

Utbildning i modellen

SKR arrangerar seminarier vår och höst om hur man använder modellverktyget Skatter & bidrag. Syftet med seminariet är att öka förståelsen och själv kunna räkna ut vilka effekter utjämningssystemet får.

Nästa seminarium hålls 23 mars 2021, förmodligen via webben.

Är du intresserad av ett seminarium i din kommun? Kontakta Måns Norberg eller Mona Fridell.

Beställning av modellen eller ändring av uppgifter

Den nya modellen skickas ut i början av februari 2020 till de kommuner som använder modellen. 281 av Sveriges 290 kommuner köpte 2018 års version av modellen.

Modellverktyget är tillgängligt endast för dem som ansvarar för kommunens ekonomi- eller finansfunktion. Priset för år 2020 är fortsatt 2 200 kr för alla användare.

Beställning av modellen Skatter & Bidrag

Information om ny modell och uppdateringar

I januari uppdaterar vi hela modellen för det nya året. Därefter informerar vi kontinuerligt om hur ändrade förutsättningar ska matas in i modellverktyget. Alla förändringar som rör modellverktyget beskrivs i cirkulären om budgetförutsättningar.

Cirkulär ekonomi

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!