Publicerad: 27 november 2019

Information om prisindex LPI och LPIK

Prisindexen LPI och LPIK är avsedda att användas av regionerna som underlag vid beräkningen av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Indexen skiljs enbart av sätten att skatta löneförändringar.

LPI och LPIK tas fram genom att priset för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Det är endast sättet att skatta löneförändringar som skiljer de båda indexen åt.

LPI och LPIK uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Fil med aktuella LPI/LPIK finns på sidan Prisindex.

Nytt sätt att beräkna lönekostnader med LPIK

Från december 2010 har SKL (SKR sedan den 27 november 2019) fastprisberäknat kommunernas och regionernas kostnadsutveckling på ett delvis nytt sätt. Förändringen gäller lönekostnaderna.

Prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) är ett ytterligare prisindex för fastprisberäkning av regionernas kostnader. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. Det första utfallet avser 2009–2010.

En övergångsperiod med LPI

Det befintliga Landstingsprisindex (LPI) kommer att finnas kvar under en övergångsperiod eftersom många avtal regleras med LPI. Historiska utfall samlas i filen LPI och LPIK för åren 1980–2018. Filen är en bilaga till det EkonomiNytt som publiceras i mars med utfall för föregående år.

LPI och LPIK för åren 1980–2018 (Excel 97)

Informationsansvarig

  • Madeleine Holm
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!