Publicerad 16 mars 2021

KPI

Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Prisindexet KPI

Konsumentprisindex (KPI), SCB

Informationsansvarig för KPI

SCB, Statistikservice
tfn 010-479 50 00
vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta SCB

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset