Publicerad: 10 juni 2020

Folkmängdssiffror

Befolkningens storlek har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Beroende på sammanhanget är det befolkningen per den 1 november respektive befolkningen per den 1 januari som används.

Folkmängdssiffror per den 1 november

Dessa uppgifter har betydelse för utfallet i utjämningssystemet.
SCB brukar publicera nya värden i mitten av december.

Folkmängdssiffror per den 1 november 2002–2019, SCB

Folkmängdssiffror per den 1 januari

Dessa uppgifter behövs för modellverktyg Skatter & bidrag för kommuner. Filen innehåller uppgifter per den 1 januari 2020 (egentligen per 2019-12-31).

Folkmängdssiffror per den 1 januari, modellen ”Skatter & bidrag” för kommuner (Excel 2010, nytt fönster)

Bilder och prognoser om folkmängden

På webbområdet Sektorn i siffror finns presentationer av befolkningsprognos för olika åldersgrupper, samt information om vilka uppgifter man kan söka fram hos Statistiska centralbyrån (SCB).

Sektorn i siffror

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!