Publicerad: 16 december 2019

Beskattningsutfall

Beskattningsutfall (tidigare kallat taxeringsutfall) presenteras av Skatteverket. De visar den kommunala skattebasen per kommun och län samt totalt för riket. Intäkterna för enskilda kommuner och landsting beror främst på beskattningsutfallet för riket.

Skillnader i skatteintäkter mellan kommuner och mellan landsting jämnas till stor del ut i inkomstutjämningen, som är en del av utjämningssystemet.

Datum för och länk till de preliminära beskattningsutfallen och det slutliga finns i Ekonomikalendern. Nya prognoser läggs till Skatteverkets webbsida efterhand.

SKR:s Ekonomikalender

Välj rätt fil på Skatteverkets webbsida

Observera att det slutliga utfallet för kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst är den fil hos Skatteverket som heter ”Prognos 7, utfall”, inte filen ”Slutligt utfall”.

Länk till Skatteverkets webbsida finns under rubriken ”2019 års definitiva beskattning” nedan.

Flera förändringar i Skatteverkets rutiner kring beskattningsutfallet

Skatteverkets preliminära utfall påverkas från och med de utfall som presenterades 2017 av flera förändringar i Skatteverkets rutiner. Det första preliminära utfallet (prognosen) tidigarelades från augusti till juni, antalet preliminära utfall utökades från tre till sju, prognosmetoden ändrades och uppgifterna publicerades som så kallad öppen data (se länkar på sidorna nedan).

Detta innebär att kvaliteten i prognoserna och de uppgifter dessa grundas på kommer att vara svårare än tidigare att bedöma tills vi får några fler utfallsår med de nya rutinerna att luta oss mot, med större prognososäkerhet som följd.

Definitiva beskattningsutfall

Här beskrivs skillnaderna mellan SKR:s prognoser och utfallet. SKR lämnar även information inför bokslutsarbetet. Länk finns till Skatteverkets filer med utfall för alla kommuner och regioner.

2019 års definitiva beskattning

Utfallet i linje med SKL:s prognos

2018 års definitiva beskattning

Slutliga beskattningsutfallet för inkomståret 2017 är klart

2017 års definitiva beskattning

SKL:s prognos prickade utfallet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!