Publicerad: 15 januari 2019

Nyhet

Små skillnader i prognosernas träffsäkerhet för skatteunderlaget

De mest pricksäkra prognoserna av skatteunderlaget för inkomståret 2017 gjorde ESV, men SKL lyckades nästan lika bra. Vi har gjort en jämförelse mellan regeringens, SKL:s och Ekonomistyrningsverkets prognoser.

”Branschen” för skatteunderlagsprognoser är liten. Utöver SKL:s prognoser och de prognoser som publiceras i regeringens vår- och budgetpropositioner är det bara ESV som publicerar prognoser på det kommunala skatteunderlaget.

Den som lyckades bäst med prognoserna för år 2017 var ESV. De missade i genomsnitt bara med 0,1 procent. I SKL:s prognoser var den genomsnittliga prognosmissen lite större – 0,2 procent. Avståndet till regeringens resultat var lite större, de missade i genomsnitt med 0,6 procent.

För prognoser för inkomståren 2002–2017 har SKL gjort de träffsäkraste prognoserna för åtta av åren, regeringen lyckades bäst för fem av åren och ESV för tre.

Se SKL:s utvärdering för mera utförlig information om de olika prognoserna.

Utvärdering SKL:s skatteunderlagsprognoser för 2017 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!