Publicerad: 19 november 2018

Nyhet

Skatteverket kan ej ta emot information om nya skattesatser efter den 30 november

SKL har fått meddelande från Skatteverket om att de på grund av administrativa och systemmässiga skäl inte har möjlighet tar emot information om kommunal skattesats efter den 30 november.

SKL har fått följande meddelande från Skatteverket

På Skatteverket pågår ett intensivt arbete inför fastställandet av skattetabeller för år 2019. Det parlamentariska läget innebär att beslut om nästa års skatter kommer tas senare än normalt vilket påverkar vårt arbete med skattetabellerna. Skatteverket har av administrativa och systemmässiga skäl inte möjlighet att ta emot information om kommunal skattesats efter den sista november.

Enlig Kommunallagen ska:

  • Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.
  • De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.
  • Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen.
  • Om det finns särskilda skäl ska budgeten fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en ändrad skatte- eller avgiftssats.

Skatteverkets information innebär att de tar ut i preliminärskatt från invånarna enligt den skatt som fullmäktige beslutat om i november, även om skattesatsen skulle ändras i december.

Finns inget beslut fattat alls i fullmäktige i november tar skatteverket ut tidigare års skattesats. Notera att det endast är preliminärskatt.

Slutlig skatt kommer att tas ut först efter att deklarationen har godkänts.

I de fall fullmäktige höjt skatten efter november månads utgång kan stora delar av kommunens invånare få restskatt, då den preliminära skatten baserats på för låg skattesats.

Kommentarer från SKL

SKL har tidigare kontaktat Skatteverket i frågan om det finns möjlighet att ändra datum för att kunna ta emot information, utan framgång. Ytterligare kontakter kommer att tas.

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    Sektionschef
  • Annika Wallenskog
    Chefsekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!