Publicerad: 11 april 2019

Sammanfattning av vårpropositionen 2019

SKL har sammanställt de viktigaste förslagen och förändringarna i vårpropositionen och vårändringsbudgeten.

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2019–2021. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. I cirkulär och EkonomiNytt sammanfattas några av de större satsningarna.

Marginella förändringar i vårbudgeten, ordförande Anders Knape (pressmeddelande)
2019-04-10

Sammanfattning av vårpropositionen för kommuner och regioner

Det är endast i Vårändringsbudgeten för 2019 som nedanstående medel tillförts kommunerna och regionerna. SKL hade hellre sett att resurser till sektorn kommer som generella långsiktiga bidrag i stället för tillskott under pågående år, vilka först beslutas av riksdagen i juni.

Kommunerna

 • 475 miljoner kronor satsas på elevassistenter inom skolan.
 • Statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden förstärks med 321 miljoner kronor.
 • Två riktade statsbidrag till äldre slopas: 200 miljoner kronor för trygghetsvärdar i trygghetsboenden och 110 miljoner för förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänsten. Utöver detta har en förenkling av de 500 miljoner som tidigare avsåg äldreboendegaranti aviserats. Dessa kommer nu istället betalas ut efter antal äldre i kommunerna.
 • Statsbidragen för fritidspengen på 50 miljoner kronor respektive obligatoriskt kommunalt föräldraskapsprogram på 75 miljoner utgår.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 19:18

Regionerna

 • Ändrad inriktning på cancersatsningen.
 • Förtydligande kring prestationsbunden kömiljard.
 • En ökning av statens anslag till läkemedelsförmånerna med 630 miljoner kronor till följd av ökade kostnader för läkemedel inom förmånerna.

Förslagen som berör regionerna sammanfattas i EkonomiNytt 05/2019

Informationsansvarig

 • Jonathan Fransson
  Ekonom
 • Niclas Johansson
  Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!